Erasmus+ logo
BFEL logo
Andrios logo
ERASMUS+
Este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020. Își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilităţii (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Publicul-țintă a programului sunt persoanele fizice – studenți, stagiari, ucenici, elevi, cursanți adulți, tineri, voluntari, cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucrători de tineret, profesioniști ai organizațiilor active în domeniul educației, formării și tineretului.

STRUCTURA PROGRAMULUI ERASMUS+

DOMENIILE CĂRORA SE ADRESEAZĂ

link PAGINA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE
link PAGINA OFICIALĂ A AGENȚIEI NAȚIONALE