Erasmus+ logo
BFEL logo
Andrios logo

 

 

Lansare proiect mobilitate VET Erasmus+ 2018-1-RO01-KA102-048460 ANDRiOS viitorul este în programarea dispozitivelor mobile”

 

 

Beneficiar proiect: Liceului Teoretic ”Bolyai Farkas”, Tîrgu-Mureș, România

 

Parteneri: Organizația ”Alfatraining” din Germania și Asociația Interculturală ”Mobility Friends” din Portugalia.

 

Perioada de implementare: 15/09/2018 – 14/01/2020

 

Obiectivul proiectului

Completarea abilităților practice de programare a elevilor cu abilități de programare pentru elaborare de aplicații pentru dispozitive mobile pe Android/iOS, prin stagii de pregătire practică la standarde europene, pentru a avea șanse sporite în inserția profesională.

 

Grupul țintă: elevi ai Liceului Teoretic ”Bolyai Farkas” din clasele X-XI, profil real, secția matematică informatică.

 

Derularea proiectului

Elevii vor participa la câte un stagiu de formare profesională din cele două fluxuri, organizate de firma ”Alfatraining” respectiv Asociația Interculturală ”Mobility Friends”. Cei 16 participanți la formarea organizată în orașul Karlsruhe (Germania), în perioada 23 iunie - 13 iulie 2019, vor învăța să dezvolte aplicații pe Android, iar cei 16 participanți la stagiul organizat în orașul Barcelos (Portugalia), între 1-21 septembrie 2019 își vor dezvolta competențele de elaborare de aplicații pe iOS. Limba de comunicare cu partenerii în timpul stagiului va fi limba engleză.

 

Oferta de formare a partenerilor pentru domeniul IT este extrem de vastă, cele două organizații având o bogată experiență în înțelegerea diferitelor culturi şi în cunoașterea grupurilor de participanți din diferite țări ale Europei (http://www.alfatraining.de/eu-projekte/ , https://mobilityfriends.org/ ).

 

Participanții la stagiu vor fi selectați pe baza unui Concurs de selecție care va avea loc în luna decembrie 2018 pentru fluxul 1 (dezvoltare de aplicații pe Android), respectiv în luna ianuarie 2019 pentru fluxul 2 (dezvoltare de aplicații pe iOS).

În perioada februarie 2019 – mai 2019, elevii selectați vor urma un plan de pregătire profesională, pedagogică, lingvistică și culturală, vor participa la dezbateri și ateliere de lucru.

 

În perioada de stagiu participanții își îmbogățesc competențele profesionale prin parcurgerea tematicii stagiului și vor crea în echipe 8 aplicații pentru instrumente mobile, 4 pe Android și 4 pe iOS. Totodată ei își dezvoltă competitivitatea, competențele lingvistice, cunoștințele culturale, recunosc dimensiunea multiculturală a societății europene, se îmbogățesc afectiv prin trăirile de la fața locului.

 

Rezultate așteptate

Elevi cu abilități de programare completate cu competențele necesare unui Programator ajutor, conform Standardului ocupațional în context european, certificat profesional cu Europass Mobility.

Elevi cu competențe lingvistice și de comunicare îmbunătățite, cu experiența realizării de aplicații în grup.

 

Buget: 97670 EUR